חבל כותנה שזור

כותנה 8 2
כותנה 6

קטגוריה:

תיאור מוצר

חבל כותנה שזור עובי 6 מ"מ 35 מטר בגליל – צבע גולמי 

חבל כותנה שזור עובי 8 מ"מ 35 מטר בגליל – צבע גולמי

חבל כותנה שזור עובי 10 מ"מ 35 מטר בגליל – צבע גולמי