תיאור מוצר

רוחב- 1 מטר.
חבילה באורך כ 100 מטר.
ניתן לקבל את היוטה הטבעית חתוכה לפסים ברוחבים שונים:
– 10 ס"מ.
– 12 ס"מ.
– 15 ס"מ.
– 20 ס"מ.