תיאור מוצר

סרט יוטה קיים ברוחב 50 מ"מ.
אורך גליל- 50 מטר רץ.